Publikációk

Megjelent a REMOK első kiadványa, egy tanulmány a bűnelkövetőkről és a hit segítő erejéről.

A kiadványt egyházi, büntetés-végrehajtási vezetőknek és tudományos kutatóknak juttattuk el, remélve hogy az abban foglaltak további kutatások beindítására, és esetleg támogatás nyújtására késztetik azokat, akiknek a téma felkeltette az érdeklődését.

A Terrorelhárítási Központ és a TEK Tudományos Tanácsa által kiírt az „ún. „ramming” típusú terrortámadások megelőzésének, megakadályozásának technikai kihívásai és újszerű, innovatív műszaki megoldások keresése és lehetőségei” c. pályázat

A TEK Tudományos Tanácsa által kiírt pályázat célja a járművekkel elkövetett gázolásos terrorcselekményekkel szembeni védekezés lehetőségeinek felmérése, olyan szakmai szempontok és megoldások megismerése, melyek hazánkban még nem elterjedtek. A pályázati kiírást itt lehet olvasni.

A pályázaton indulók közül díjazott lett:

I. helyezett:  Hasilló György “Baltimore” jeligéjű pályázata, melynek címe: Bemutatkozik a GTMVR
A tanulmány a gázolásos terrorcselekményt megakadályozó védelmi rendszer (GTMVR) elméletét vázolja fel, egy olyan komplex szisztémát, amely a közterületek autóktól elválasztott területeit hivatott megvédeni a gépjárműves támadásokkal szemben. Öt fő komponense: a járdákba épített rejtett, avagy süllyesztett oszlopok, az ezeket és a különböző szenzorokat is vezérlő mesterséges intelligencia, a támadó személyek ellen fellépő drónok, az egész rendszer mögött álló, folyamatosan bővülő adatbázis, valamint a kisegítő eszközök, úgymint kamerák, érzékelők, internethálózat. A dokumentum elméleti síkon vázolja a rendszer bemutatását, annak elemeit, működését. Írásom célja, hogy még ha csak elméleti szinten is, de segítséget nyújtsak a rendvédelmi szervek jövőbeli tevékenységéhez, az aljas, gonosz szándékból elkövetett merényletek megakadályozásában, melyek ártatlan emberéleteket veszélyeztetnek szerte a világon.

II. helyezett: Dr. Balogh Zsuzsanna és Szabó Lajos “Gemini” jeligéjű pályázata, melynek címe: Mi a megoldás a gázolásos merényletek ellen?

A tanulmány összefoglalja mindazokat a szabványokat és szabályzókat, melyeket a világ különböző országai és az EU használ a gázolásos merényletek elkövetése elleni védekezésre. Sajnos ezek Magyarországon nem igazán ismertek, még a szűken vett szakma előtt sem. Ennek oka, hogy sem a szabványok, sem a szabályzók nem jelentek meg magyarul, ezért nem kerültek beépítésre a honi szabályozásba. A szerzők több mint 10 éve figyelmeztetnek ezek hiányára magyar és angol nyelvű tanulmányaikban. A cikk összefoglalója a lehetőségeknek, eszközöknek megoldásoknak, melyek rendelkezésre állnának.

 

Megosztott II. helyezett: Tergely Ákos “Innováció” jeligéjű pályázata,

címe: A „ramming” támadások elleni védekezés lehetőségei, különös tekintettel az esztétikus és arányos védelem kialakítására, modern technológiai megvalósításokkal

A pályamű, a ramming támadások elleni védekezésre három típusú védelmi megoldást rögzít. Statikus, dinamikus, valamint az előzőekből összeállított hibrid védelmi módozatot. Statikus megoldásként fő szempont a meglévő modern beépített technológiák ötvözése az arányosság és az épített környezetbe történő esztétikus beépíthetőség jegyében. Dinamikus és hibrid védelmi lehetőség főként az alkalmi rendezvények védelmét szolgálja. Mint hibrid védelmi képesség kidolgozásra került egy infokommunikációs vezérlőtechnológiával ötvözött drone megfigyelésű eszközrendszer, amely a Drone Observed Field Control System (DOFCS) elnevezést kapta. A DOFCS rendszer, statikusan rögzített kamerarendszerből, oldható és oldhatatlan akadályokból, járőr egységekből, droneokból valamint az koordinálást és az adatfeldolgozást végző központi- irányító egységből áll. Az egység multitasking feladatokra képes, mivel a drone technológia alkalmazása széles körben bevethetővé teszi különböző események modern kezelése érdekében, legyen az migrációval kapcsolatos határrendészeti feladat, katasztrófavédelmi vagy egyéb terrorelhárítási- rendészeti kihívás. A pályamű, DOFCS egység vonatozásában tartalmaz egy erő-eszköz táblázatot, amely rögzít egy speciális kialakítású szert- bevetési gépjárművet, ami képes a központi- irányító egységek kiszolgálására, főbb technológiai elemek szállítására. A DOFCS egység lehetőségeinek megismerése végett a pályamunka rögzít egy SWOT elemzést, ami segítségével jobban megismerhető az előadott technológia alkalmazási lehetőségei.

A díjazottaknak az okleveleket Bodnár Zsolt r. dandártárbornok a TEK főigazgató-helyettese adta át, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Terrorelhárítási tanszék vezetőjének, és a bírálóbizottság tagjainak jelenlétében. Tábornok úr megköszönte a pályázóknak az elvégzett munkát és ígéretet tett arra, hogy az abban leírtakat hasznosítják, a munkába a szerzőket is bevonják.

A díjazott tanulmányokat a TEK megjelenteti, amint ez megtörtént, azokat itt is elérhetővé tesszük! 

Pályázati lehetőség végzős hallgatók számára 2017. évben!

A címre kattintva a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázati felhívása olvasható, címe: az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében.

2015 októberében szlovákiai partnerünkkel a szokásos éves videokonferencián ismét 6 fő doktorandusz hallgató kapott lehetőséget nemzetközi szinten való publikálásra!

Objektumbiztonság, mint a vagyonbiztonság egyik eleme


2015. április 9.-én a VI. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia előadói közé meghívták a kuratórium elnökét, aki az “Objektumbiztonság, mint a vagyonbiztonság egyik eleme” címmel tartott előadást.

onkormanyzati-vagyongazdalkodas