Testület

Dr. Szabó Lajos PhD., Kuratóriumi Elnök

szabo-lajosSzabó Lajos ny. r. alezredes, okl. biztonságtechnikai mérnök, biztonságszervező szakmérnök, oktatási szakértő, a biztonságtudományok doktora.
Harminc év szolgálat során – melynek felét bűnügyi, másik felét közrendvédelmi szakterületen töltöttem – széleskörű tapasztalatokat szereztem a rendvédelem szinte minden területéről. Az utolsó évtizedben szakirányítói feladatokat láttam el a közrendvédelem területén. Iratminták, intézkedési és végrehajtási tervek kidolgozása, rendezvények, delegációk, sportesemények biztosítása, tervezése, irányítása, objektumok védelmi tervezése, jogszabálytervezetek véleményezése, módszertani útmutatók készítése volt többek között a feladatköröm.
A magánbiztonsági tevékenység legálissá válásától részt veszek a szakmai munkában. Magyarország első vizsgázott vagyonőrei az én tanítványaim voltak. A szakmai munkához megszereztem a biztonságszervező szakmérnöki képesítést a Bánki Donát Főiskolán, mint meghívott Bolognai szakértő részt vettem az NKE jogelődje, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által indított Biztonságtechnikai Mérnök MSC képzés elindításában, majd az első évfolyamon hallgatóként meg is szereztem a képesítést.
A Magyar Rendészettudományi Társaság tagjaként rendszeresen publikálok bel- és külföldön.
Az FBÖÖSZE felkérésére oktatási szakértőként működöm közre az OKJ-s képzés megteremtésében, versenyeik lebonyolításában, rendezvényeiken előadóként.
Az NKE Rendészettudományi karán és az Óbudai Egyetem Bánki Karán vendégoktatóként tevékenykedem, rendvédelmi és magánbiztonsági képzésekben.
Mint a Kuratórium elnöke szeretném, hogy mindazok a tudományos eredmények, melyeket a két rokon szakmaterület elért, közkinccsé váljanak, a még készülőben lévők pedig megkapják a lehetőséget arra, hogy megismerhessék őket az érdeklődők.