Tevékenységek

Tevékenységek

Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2017. december 19.én a Kari Tanács ülésén a REMOK Kuratóriumának elnöke a Cédrus Kft. és a  Masterkontroll Kft. által 284.099-Ft értékű tárgyi adományát az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet, Biztonságtechnikai Laboratórium részére átadta.

Az adomány egy videorendszer, tartozékaival együtt, melynek telepítését a laboratóriumban a diákok gyakorlati oktatás keretében végezték el.

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2017. december 19.én a Kari Tanács ülésén a REMOK Kuratóriumának elnöke adta át a díjakat az alábbi dolgozatok szerzőinek;

1. Sándor Barnabás: Intelligens fűtési rendszer sebezhetőségeinek vizsgálata

2. Csabuda Ádám: Előidézett ökológiai katasztrófa: erdőtűz 

3. Dudás Martin Achilles: A szárazföldi csatahajók Harckocsik az első világháborúban 
 
4. Dicső Ágnes: Repülésbiztonsággal foglalkozó szervezetek története kiemelve a nemzetközi polgári repülési szervezetet 

A Kurátorok javaslata alapján dr. Szűcs Endre phd. adjunktus úrnak a TDK dolgozatok szerzőinek támogatása és a REMOK alapítvány  céljainak megvalósítása érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége elismeréséül tanári különdíjat adtunk át, mely oklevél egy 16 gb-os pendrive és egy hasznos határidőnapló.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karán 2017. december 8.-án megtartották a TDK dolgozatok ünnepélyes értékelését, ahol Alapítványunk kuratóriumi elnöke is részt vett.

Az eseményről itt olvashatnak részletes összefoglalót.

A pályázók közül az alábbi dolgozatokat jutalmaztuk különdíjjal;

Bárány Bianka: Az igazságügyi ápolók
Fézler Dominik: Járőrtevékenység, illetve tömegkezelés vasúti járművön
Horváth Alexandra:  A lottózók biztonságvédelmének fejlődése
Kerekes Szilveszter: Az ipari kémkedés és az üzleti hírszerzés egyes kérdései az üzleti világban
Seres Anita: Szemkamera alkalmazási lehetőségei a rendőrségi munkában, különös tekintettel a bűnügyi tevékenységre.
 

Dr Szabó Csaba megnyitja az ünnepséget

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja

Seres Anita és tanára Dr. Frigyer László r. őrnagy

Fézler Dominik átveszi a díjat

A díjazottak méltatása

Bárány Bianka átveszi a díjat

Seres Anita átveszi a díjat

 

Az Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért az alábbi felhívást tette  közzé:
 
Alapítványunk kuratóriumának döntése alapján ez évben is szeretnénk különdíjjal jutalmazni az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és az Óbudai Egyetemen tanuló azon a hallgatókat, akik a 2017. évi, őszi TDK dolgozataikban innovatív,előre mutató, illetve hiánypótló munkát végeztek a rendvédelem vagy a magánbiztonság területén.
 
Hogy tudományos fejlődésüket segítsük, a díjazott hallgatók ismét egy-egy 16 gigabájtos, az  Alapítványunk logójával díszített pendrive és oklevél tárgyjutalomban részesülnek.
 
A pályázás feltételei:
 
1. A pályázó hozzájárul, hogy a TDK-ra előírt formai, tartalmi  követelményeknek megfelelő, szabályosan leadott és befogadott dolgozatát, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke  a REMOK alapítványnak továbbítsa elbírálás céljából. (A nyilatkozatot a KTDT elnöknek kell címezni, mellyel felhatalmazást ad a dolgozat továbbítására a REMOK felé)
2. Az a dolgozat vesz részt a pályázaton, melyet Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke – vagy igazolt megbízottja –   2017. november 12.-én. 24.00 óráig, az elnok@remok.hu email címre, pdf. formátumban továbbított és a kísérőlevélben nyilatkozik, hogy a pályázók előtte a hozzájáruló nyilatkozatukat megtették.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatot a REMOK alapítvány kuratóriuma bírálja el, döntése elleni fellebbezésre nincs mód.
 
A díjak átadásának időpontját a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökökkel egyeztetve szeretnénk kitűzni, hogy mindkét egyetemen a lehető legalkalmasabb napon legyen.