Tevékenységek

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióján szereplő pályamunkák közül az alábbi  diákok és pályamunkáik kapták a REMOK által felajánlott különdíjakat:

Kattints a linkre és görgess, mert sokan voltak!

Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak is!

A Nemzeti Közszolgálati Egytem Rendészerttudományi Karának Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáján 2021 tavaszán a REMOK különdíjakat kapta: 

Integrált Rendészeti Tagozatban

Andriska Ervin: Vallási radikalizmus hatása a rendőrség őrzés-védelmi feladatainak ellátására című pályamunkájával.

Konzulense dr. Kovács Sándor József r. ezredes

és

Jamrik Panna : Európai menekültek Kínában a II. világháború alatt című pályamunkájával.

Konzulense: Klenner Zoltán

 

 Katasztrófavédelmi Tagozatban

Bali Marcell: A radioaktív anyagok szállítása során alkalmazott jóváhagyási rendszer vizsgálata katasztrófavédelmi szemmel című pályamunkájával.

Konzulense: Horváth Hermina tű. őrnagy

Közrendészeti és Kiberbiztonsági Tagozatban

Demhardt Olivér : Hacking – hacking back? Az információs rendszer vagy adat elleni támadás és a jogos védelem egyes kérdései című pályamunkájával.

Konzulense: Dr. Madai Sándor

és

Szabó Nándor : A Business E-mail Compromise csalás elleni védekezés és nyomozásának nehézségei című pályamunkájával.

Konzulense: Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy

A 2018. évről szóló rendhagyó beszámoló ITT nézhető meg!

Tevékenységek

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 7 fő díjazására került sor, amiről az egyetem kari honlapja is beszámolt 

Képek a díjátadóról:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2017. december 19.én a Kari Tanács ülésén a REMOK Kuratóriumának elnöke a Cédrus Kft. és a  Masterkontroll Kft. által 284.099-Ft értékű tárgyi adományát az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet, Biztonságtechnikai Laboratórium részére átadta.

Az adomány egy videorendszer, tartozékaival együtt, melynek telepítését a laboratóriumban a diákok gyakorlati oktatás keretében végezték el.

 

Az Óbudai Egyetem Bánki Karán 2017. december 19.én a Kari Tanács ülésén a REMOK Kuratóriumának elnöke adta át a díjakat az alábbi dolgozatok szerzőinek;

1. Sándor Barnabás: Intelligens fűtési rendszer sebezhetőségeinek vizsgálata

2. Csabuda Ádám: Előidézett ökológiai katasztrófa: erdőtűz 

3. Dudás Martin Achilles: A szárazföldi csatahajók Harckocsik az első világháborúban 
 
4. Dicső Ágnes: Repülésbiztonsággal foglalkozó szervezetek története kiemelve a nemzetközi polgári repülési szervezetet 

A Kurátorok javaslata alapján dr. Szűcs Endre phd. adjunktus úrnak a TDK dolgozatok szerzőinek támogatása és a REMOK alapítvány  céljainak megvalósítása érdekében kifejtett áldozatos tevékenysége elismeréséül tanári különdíjat adtunk át, mely oklevél egy 16 gb-os pendrive és egy hasznos határidőnapló.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karán 2017. december 8.-án megtartották a TDK dolgozatok ünnepélyes értékelését, ahol Alapítványunk kuratóriumi elnöke is részt vett.

Az eseményről itt olvashatnak részletes összefoglalót.

A pályázók közül az alábbi dolgozatokat jutalmaztuk különdíjjal;

Bárány Bianka: Az igazságügyi ápolók
Fézler Dominik: Járőrtevékenység, illetve tömegkezelés vasúti járművön
Horváth Alexandra:  A lottózók biztonságvédelmének fejlődése
Kerekes Szilveszter: Az ipari kémkedés és az üzleti hírszerzés egyes kérdései az üzleti világban
Seres Anita: Szemkamera alkalmazási lehetőségei a rendőrségi munkában, különös tekintettel a bűnügyi tevékenységre.
 

Dr Szabó Csaba megnyitja az ünnepséget

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja

Seres Anita és tanára Dr. Frigyer László r. őrnagy

Fézler Dominik átveszi a díjat

A díjazottak méltatása

Bárány Bianka átveszi a díjat

Seres Anita átveszi a díjat

 

Az Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért az alábbi felhívást tette  közzé:
 
Alapítványunk kuratóriumának döntése alapján ez évben is szeretnénk különdíjjal jutalmazni az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és az Óbudai Egyetemen tanuló azon a hallgatókat, akik a 2017. évi, őszi TDK dolgozataikban innovatív,előre mutató, illetve hiánypótló munkát végeztek a rendvédelem vagy a magánbiztonság területén.
 
Hogy tudományos fejlődésüket segítsük, a díjazott hallgatók ismét egy-egy 16 gigabájtos, az  Alapítványunk logójával díszített pendrive és oklevél tárgyjutalomban részesülnek.
 
A pályázás feltételei:
 
1. A pályázó hozzájárul, hogy a TDK-ra előírt formai, tartalmi  követelményeknek megfelelő, szabályosan leadott és befogadott dolgozatát, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke  a REMOK alapítványnak továbbítsa elbírálás céljából. (A nyilatkozatot a KTDT elnöknek kell címezni, mellyel felhatalmazást ad a dolgozat továbbítására a REMOK felé)
2. Az a dolgozat vesz részt a pályázaton, melyet Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke – vagy igazolt megbízottja –   2017. november 12.-én. 24.00 óráig, az elnok@remok.hu email címre, pdf. formátumban továbbított és a kísérőlevélben nyilatkozik, hogy a pályázók előtte a hozzájáruló nyilatkozatukat megtették.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatot a REMOK alapítvány kuratóriuma bírálja el, döntése elleni fellebbezésre nincs mód.
 
A díjak átadásának időpontját a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökökkel egyeztetve szeretnénk kitűzni, hogy mindkét egyetemen a lehető legalkalmasabb napon legyen.